Demonstration sites

LocalRES project includes four demonstration cases across Europe, where the LocalRES concept will be deployed:

Read next

Kökar

Kökar is a small archipelago municipality of Åland Islands with a total land area of 64 km². The population of Kökar island is officially 234 persons (2018), but the actual number of inhabitants ranges from 160-170 in wintertime to 1,000 in summertime. This island municipality is visited by around 18,000 tourists along the year, which results in high volatility and puts extra demand on the flexibility of the infrastructure. Kökar takes part in the CE4EUI (Clean Energy For EU Islands) and published its clean energy transition agenda in summer 2020. Furthermore, Kökar has been selected as one of 20 islands in Europe that will act as pioneers in the work of reducing CO2 emissions.

Country: Finland

Berchidda

Berchidda är en by med 3000 invånare som ligger på södra sluttningarna av Mount Limbara, på norra delen av ön Sardinien. Marken omfattar ca. 201 km2 och den ligger på en medelhöjd av 300 m, med ett brett kuperat område i en radie av nästan 20 km. De antropiska strukturerna, vegetationen och klimatförhållandena är typiska för Sardiniens inre områden, med medeltemperaturer på 15°C.

Country: Italien

Ispaster

Ispaster är en liten by som ligger vid kusten av Bizkaia, i norra Spanien. Med en kommunal yta på 22 km² har Ispaster en befolkning på 740 invånare, varav 350 är koncentrerade till huvudkvarteren Elexalde.

Country: Spanien

Ollersdorf

Ollersdorf ligger i sydöstra Österrike och har en befolkning på cirka 1 000 invånare. 200 av dem ingår redan i flera aktiviteter för att ytterligare öka integrationen av förnybara energikällor. Området ägnar sig mestadels åt jordbruk när det gäller ekonomisk aktivitet, och har inte några industrier.

Country: Österrike