Kökar är en liten skärgårdskommun på Åland med en total landyta på 64 km². Befolkningen på ön Kökar är officiellt 234 personer (2018), men det faktiska antalet invånare varierar från 160-170 på vintern till 1 000 på sommaren.

Denna ökommun besöks av cirka 18 000 turister under året, vilket resulterar i hög volatilitet och ställer extra krav på flexibiliteten i infrastrukturen.

Kökar deltar i CE4EUI (Clean Energy For EU Islands) och publicerade sin clean energy transition agenda sommaren 2020. Vidare har Kökar valts ut som en av 20 öar i Europa som kommer att fungera som pionjärer i arbetet med att minska CO2-utsläppen.

Demonstrationsaktioner

Flera tekniska och icke-tekniska åtgärder kommer att implementeras på Kökars demonstrationsplats för att öka andelen förnybara energikällor (RES), förbättra energisystemets flexibilitet, förbättra nätets stabilitet och främja en effektiv användning av energitillgångarna:

Åland har satt upp sina visioner och strategiska utvecklingsmål för 2030 för att skapa ett hållbart samhälle, inklusive minskning av koldioxidutsläppen med minst 60 % jämfört med 2005, och en ökning av andelen förnybar energi till minst 60 %. Genom sitt deltagande i LocalRES-projektet kommer Kökar kommun aktivt bidra till dessa hållbarhetsmål på lokal nivå.

Det redan starka samhällsengagemanget i området kommer att användas för att få prosumenter ombord för demonstrationsaktionerna, och kommer att drivas ett steg framåt genom att främja skapandet av en gemenskap för förnybar energi (REC) i området. Dessutom kommer lokala medborgare att bjudas in att presentera sina intressen och förväntningar när det gäller energigemenskapen, vilket kommer att främja deras aktiva engagemang i den lokala energiomställningen.

Skolans gamla oljeeldningssystem är idag en av de största förbrukarna i området. Ett nytt värmesystem baserat på en hybridvärmelösning kommer att ge el till skolan och energigemenskapen, vilket kommer att öka självförsörjningen och erbjuda en ny flexibilitetstillgång för nätet.

En ny solcellsanläggning kommer att monteras på skolans tak och integreras i det lokala energisystemet, vilket kommer att öka energisjälvförsörjningen och andelen förnybar energi och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.

Ett mikrovindsystem kommer att installeras i Kökars skola och integreras i det lokala systemet för att bidra till att öka andelen förnybar energi och minska energiberoendet.

Ett smart energiledningssystem (SEMS) kommer att installeras i skolan för en optimerad drift av värmesystemet och andra förnybara energitekniker, vilket förbättrar systemets nuvarande kapacitet för att ta emot förnybar energi. Dessutom kommer en kampanj att genomföras för att involvera lokala hushåll för att installera SEMS, vilket kommer att ge energibesparingar och en mer effektiv energihantering, och kommer att underlätta deras effektiva integration i energisamhället.

En offentlig laddstation kommer att implementeras på en strategisk plats för att främja utbyggnaden av elbilar på ön och för öns besökare.

Äldreboendet kommer att utrustas med solcellsanläggning, som ska monteras på taket, elbatterier och ett smart energiledningssystem. Detta nya energisystem ska bidra till att öka säkerheten vid strömbrist, rakningstoppar och i slutändan att hantera energiresurserna på ett mer effektivt sätt.

Läs nästa

Kökar

Kökar är en liten skärgårdskommun på Åland med en total landyta på 64 km2. Befolkningen på ön Kökar är officiellt 234 personer (2018), men det faktiska antalet invånare varierar från 160-170 på vintern till 1 000 på sommaren. Denna ökommun besöks av cirka 18 000 turister under året, vilket resulterar i hög volatilitet och ställer extra krav på flexibiliteten i infrastrukturen. Kökar deltar i CE4EUI (Clean Energy For EU Islands) och publicerade sin clean energy transition agenda sommaren 2020. Vidare har Kökar valts ut som en av 20 öar i Europa som kommer att fungera som pionjärer i arbetet med att minska CO2-utsläpp.

Land: Finland

Berchidda

Berchidda is a 3000 inhabitants village located on the southern slopes of Mount Limbara, in the north of Sardinia Island. The land covers approx. 201 km2 and it is located at an average altitude of 300 m, with a wide hilly area in a radius of almost 20km. The anthropic structures, vegetation and climatic conditions are typical for the inland areas of Sardinia, with average temperatures of 15°C.

Land: Italy

Ispaster

Ispaster is a small village located in the coast of Bizkaia, in the north of Spain. With a municipal area of 22 km², Ispaster has a population of 740 inhabitants, of which 350 are concentrated in the main neighborhood of Eleixalde.

Land: Spain

Ollersdorf

Ollersdorf ligger i sydöstra Österrike och har en befolkning på cirka 1 000 invånare. 200 av dem ingår redan i flera aktiviteter för att ytterligare öka integrationen av förnybara energikällor. Området ägnar sig mestadels åt jordbruk när det gäller ekonomisk aktivitet, och har inte några industrier.

Land: Österrike