01
+
Replikerbarhet

LocalRES-lösningar kommer att visas upp i replikerbarhetsworkshops för att starta skapandet av nya RECs över hela EU, och lärdomar från demonstrationsåtgärderna kommer att användas för rekommendationerna

02
+
Socioekonomi

LocalRES utvecklar och demonstrerar digitala verktyg (ett planeringsverktyg och ett styrbaserat MultiEnergy Virtual Power Plant) för att förbättra skapandet och förvaltningen av gemenskaper för förnybar energi (RECS) baserat på deltagande , och därigenom involvera hela det socioteknologiska energisystemets värdekedja.

03
+
Miljö

LocalRES-lösningar kommer att stödja accelerationen av den lokala energiomställningen och dekarbonisering av lokala energisystem, vilket kommer att bidra till att minska energisektorns miljöpåverkan.

04
+
Marknadstransformation

LocalRES kommer att sätta ett ordentligt ramverk för skapandet av energimarknader, vilket kommer att göra det möjligt för prosumenter att handla energivolymer inom lokala samhällen

05
+
Policyrekommendationer och lärdomar

Efter det nya Clean Energy Package (2018) föreställer sig LocalRES ett nytt och helt decentraliserat energisystem där el, värme och kyla,  och mobilitet kommer att bli allt mer sammankopplade. I ett verkligt kompletterande tillvägagångssätt kommer LocalRES att bidra till att integrera EU:s top-down energi- och klimatpolitiska mekanismer med en bottom-up-strategi som syftar till att främja dekarbonisering av det lokala energisystemet.