Ollersdorf ligger i sydöstra Österrike och har en befolkning på cirka 1 000 invånare. 200 av dem ingår redan i flera aktiviteter för att ytterligare öka integrationen av förnybara energikällor. Området är mestadels jordbruksmässigt när det gäller ekonomisk aktivitet, utan några industrier bosatta där.

Kommunen Ollersdorf är en del av Klima- und Energie Modellregionen (Klimat- och energimodellregionen) ”KEM Golf und Thermenregion Stegersbach” och är också en del av Innovation Lab act4.energy, som är ett initiativ från det österrikiska klimatministeriet Åtgärd i programmet ”City of Tomorrow”. Som sådan har Ollersdorf en tydlig strategi att fokusera på förnybar energi och att bli en smart kommun.

Demonstrationsaktioner

Ollersdorf strävar efter att skapa en energigemenskap för att dela den lokalt producerade energin, öka andelen förnybara energikällor och koppla ihop olika energisektorer, såsom el och mobilitet, samtidigt som energisystemets motståndskraft ökar under strömavbrott. För detta ändamål kommer följande tekniska och icke-tekniska åtgärder att implementeras på Ollersdorfs demosida:

Lokala aktörer och intressenter kommer att engageras ytterligare för att implementera en lokal förnybar energigemenskap som riktar sig till de privata ägarna av förnybara energikällor, energilagringar och e-fordon som prosumenter. Samhället kommer inte att begränsas till delning och utbyte av el, utan det kommer också att överväga aktiviteter som rör el-till-värme med värmepumpar och laddning av elbilar.

En IKT-infrastruktur kommer att implementeras för smart drift av det lokala energisystemet, vilket kommer att optimera driften av elsystemet.

Styralgoritmer kommer att utvecklas och användas för att optimera energiflödena inom REC, samt för att maximera integrationen av lokala resurser, inklusive RES, elfordon eller lagringssystem. Dessutom kommer blackout-strategier att definieras, valideras och implementeras för att öka motståndskraften hos energigemenskapen under potentiella blackout-händelser.

Ett nytt visualiseringssystem kommer att designas och distribueras för att installeras i de nuvarande offentliga anläggningarna i den smarta gatumontern i Ollersdorf för att informera medborgarna om relevanta händelser och samhällsrelaterad information: blackout-händelser, genererad energi inom samhället, antal elektriska fordon laddade och förbrukade energi eller tillkännagivande av projektrelaterade händelser.

Ett riktat flödeshanteringssystem baserat på lokal flexibilitet (bakom Grid-mätaren) kommer att utvecklas, vilket gör det möjligt för REC att dela med sig av sin egen flexibilitet i nödfall eller att förse andra deltagare inom samhället. Dessutom kommer ett virtuellt P2P (Peer-to-Peer) delsystem att implementeras baserat på beräknade lastflöden inom REC. Detta möjliggör en visuell representation dit deltagarnas energi överförs till.

Olika scenarier för framtida investeringar och för den optimala produktionsmixen för att minska Ollersdorfs beroende av huvudtransmissionsledningen kommer att utvecklas. Detta inkluderar benchmarking, jämförelse av olika antaganden eller uppskattning av sannolikheten för strömavbrott och modelleringssviter för att utforska vägarna till långsiktig klimat-energipolitik. Dessutom inkluderar detta identifiering av åtgärder och strategier för att uppdatera det lokala elnätet för att tillåta dessa förändringar.

Läs nästa

Kökar

Kökar är en liten skärgårdskommun på Åland med en total landyta på 64 km2. Befolkningen på ön Kökar är officiellt 234 personer (2018), men det faktiska antalet invånare varierar från 160-170 på vintern till 1 000 på sommaren. Denna ökommun besöks av cirka 18 000 turister under året, vilket resulterar i hög volatilitet och ställer extra krav på flexibiliteten i infrastrukturen. Kökar deltar i CE4EUI (Clean Energy For EU Islands) och publicerade sin clean energy transition agenda sommaren 2020. Vidare har Kökar valts ut som en av 20 öar i Europa som kommer att fungera som pionjärer i arbetet med att minska CO2-utsläpp.

Land: Finland

Berchidda

Berchidda is a 3000 inhabitants village located on the southern slopes of Mount Limbara, in the north of Sardinia Island. The land covers approx. 201 km2 and it is located at an average altitude of 300 m, with a wide hilly area in a radius of almost 20km. The anthropic structures, vegetation and climatic conditions are typical for the inland areas of Sardinia, with average temperatures of 15°C.

Land: Italy

Ispaster

Ispaster is a small village located in the coast of Bizkaia, in the north of Spain. With a municipal area of 22 km², Ispaster has a population of 740 inhabitants, of which 350 are concentrated in the main neighborhood of Eleixalde.

Land: Spain

Ollersdorf

Ollersdorf ligger i sydöstra Österrike och har en befolkning på cirka 1 000 invånare. 200 av dem ingår redan i flera aktiviteter för att ytterligare öka integrationen av förnybara energikällor. Området ägnar sig mestadels åt jordbruk när det gäller ekonomisk aktivitet, och har inte några industrier.

Land: Österrike