LocalRES Innovation Advisory Board kommer att sprida projektresultaten till en maximal målgrupp. Den är sammansatt av nyckelrepresentanter från EU-föreningar och nätverk som ger feedback, råd och vägledning till huvudelementen i LocalRES-arbetet och de vägar som används för att utnyttja resultat.

LocalRES Innovation Advisory Board kommer att följa projektets framsteg för att utvärdera och vägleda en adekvat utveckling av de viktigaste projektresultaten, och kommer att bjudas in att delta i relevanta evenemang. Detta organ består av representanter från nyckelintressenter, inklusive sociala samhällen, industri- och tekniksektorer, eller vetenskapliga och reglerande institutioner, som kommer att tillhandahålla deras expertfeedback och råd till huvudelementen i LocalRES-arbetet och de vägar som används för att utnyttja resultat. Innovation Advisory Board kommer att konsulteras för att utvärdera projektresultaten och ge vägledning för framtida arbete i projektet, för att säkerställa praktisk överensstämmelse och förenlighet med verkliga problem.