EU:s energipolitik har som målsättning att leverera energi till konsumenter för överkomliga priser, öka försörjningstryggheten och minska koldioxidutsläppen i energisektorn. Enligt det nya Clean Energy Package(2018) ska konsumenter ha rätt till en aktiv roll i EU:s energisystem och dra nytta av de möjligheter som förnybar energi erbjuder.

EU har satt upp ett mål att nå en andel på minst 27 % förnybar energi i den slutliga energiförbrukningen till 2030, där hälften av elen kommer från förnybara energikällor (RES), medan elen ska vara 100 % koldioxidfri till 2050. För att uppnå dessa mål kommer det mesta av den nya kapaciteten av förnybar energi att fortsätta att distribueras på kundens premisser på lokal nivå, samtidigt som en fullständig marknadsintegration bör säkerställas för att nå överkomliga energipriser.

Fokuset för LocalRES är gemenskaper för förnybar energi (RECs) som huvudaktörer för att leda den strukturella förändringen mot minskningen av koldioxidutsläpp från de lokala energisystemen genom att involvera och öka medvetenheten hos medborgare och samhällen.

LocalRES kommer att utveckla ett planeringsverktyg som är inriktat på att möjliggöra medborgardeltagande i REC-planeringsbeslutsprocesserna, och enMulti-Energy Virtual Power Plant (MEVPP) metod för att i realtid optimera olika energivektorer och olika energi- och flexibilitetstjänster försedda av REC enligt deras gemenskapspreferenser.

4
år
7.2
miljoner euros budget
4
demonstrationsplatser
>20
demonstrationsaktioner
> 500
tCO2/år förväntade besparingar av växthusgasutsläpp